Leilendinger i Nesna etter 1885.

Tre av de fire gårdene i Huglen som var leilendinger under Husbygodset.

 

Husbygodsets eiendommer i Nesna etter 1885.

Husbygodset like etter 1885 omfattet bl. a. følgende bruk i Nesna:

Nesnastranda: Hardækra, Hersetremma, Ner-Handå, Mella-Handå, Øver-Handå, Oldersletten (3 bruk), Slettstrand.

Øvre Nesna:    Nordvollen, Sørvollen, Zahlsgården

Handnesøya: Sør-Valla, Nesset på Hanstein, Gården på Hanstein, 2 bruk på Dillern, Mella-Hines, Hinesvollen, Indre Hines

Tomma:             Samtlige 3 bruk på Skjefstad, 4 bruk i Husby (fra 1912

alle 6 bruk i Husby), Teigen og Sjybakken i Alsøy, Sellot.

Hugla:               Enga, Vik, Nordbostad (7 bruk, samtlige hovedbruk unn-tatt br. 3 Storvollen) Halland (alle 6 bruk), Huglen (alle 4 bruk)

Bardal:              Ytre Bardal, bruk 2 (til 1888).

Noen få av disse gårdene ble solgt tidlig. «Bryllupsvollen» på Nordbo­stad ble kjøpt av brukeren Hartvig Hansen rundt 1890. (Det er den første sjøl­eieren på Hugløya. Imidlertid reiste han til Ameika, og gården gikk tilbake til Husbygodset igjen) Anders Christensen solgte «Sjybakken» i Alsøy til Fre­drik Pedersen i 1899. Nathalie Christensen solgte «Teigen» i 1903, «Bryllups-vollen» på Nordbostad i 1909 og «Øver-Remman» i 1911. Til sammen ble ca 50 gårdsbruk solgt til leilendingene før Karl Gidtske overtok som godseier. Men etter at Gidtske ble godseier i 1912, ble politikken lagt om. Nå skulle godset ikke lenger selge gårder.

| Svar

Nyeste kommentarer

24.09 | 16:30

Peder Tønder var min morfar. Min mor er Ingeborg, som vokste opp i dette huset på Nesta. Hun ble født i 1924, og blir snart 90 år.

02.08 | 09:51

It was very interesting for me to read about my great grandfather, Lensman Motzfeldt. My grandmother, Hilda Motzfedlt, use to tell me about living here.

10.11 | 11:27

Det var morsomt å se bildene fra den flotte turen til Lofoten! Mimre, Mimre..:)

03.06 | 00:01

Artig å lese om Peder Tønder (min morfar, og Jenny Elida (min mormor), og minn mor Ingeborg (f. 1924)(som vokste opp i "Hotellet på Nesna.