Fra Huglen til Amerika.

Sørstua i 2012 der ungdommene kom i fra først på 1900 tallet-

Fra utkant bygda Huglen til Amerika.

Huglen er ei lita bygd på nordsida av øya Hugla i Nesna. Her bodde det omkring forrige århundre­skifte fire familier, som levde av jordbruk av fiske. Noen av familiene hadde da bodde der gjennom flere generasjoner helt fra 1600-tallet.

På slutten av 1800-tallet og i årene etter raste amerikafeberen på sitt sterkeste i Norge. Flere av ungdommene som vokste opp på Hugla, var blant dem som valgte å utvandre. De syntes det var små utsikter ved basere framtida på et liv i utkantbyg­da.

Blant dem var fem av de åtte barna i familien til  Anne og Anders Pedersen i Sørstuen (det store bil- det). 

Den første som bestemte seg for å emigrere til USA var Alme (f. 1883). Han forlot Hugla i 1907. Året etter dro broren Nils (f. 1881). Søstra Julianna (f. 1886) og broren Johan Barth (f. 1884) reiste samtidig i 1913, og ti år seinere fulgte det yngste av barna - Astrid (f. 1898), etter over Atlanteren. Av de tre barna som ble igjen i Norge overtok eldstesønnen Peder (f. 1878) farsgården. Hilmar (f. 1891) ble gift og var bosatt på Alsøya på Tomma, mens søstra Anna (f. 1879) var gift og bodde på Nesna.

Yngstesøstra Astrid fikk en tragisk skjebne få år etter at hun hadde utvandret til USA i 1923. Sam­men med mange andre ungdommer skulle hun på tur med en liten skyssbåt, og var gått ned i salong­en da båten tok fyr under fylling av bensin. Alle som var under dekk, omkom, og blant dem var Astrid som bare ble omkring 30 år gammel.

Den yngste av sønnene - Johan Barth Huglen, hadde et begivenhetsrikt liv etter at han kom til Amerika. Under første verdenskrig var han bl.a. sjømann, reiste til Australia med seilskip, og var på isbjørnjakt til Sibir.

I midten av 1920-åra utdannet han seg til maski­ningeniør, og ble tilsatt i det verdenskjente firmaet General Motors Corp. i Miami, Florida, der han bygde seg hus og ble boende resten av livet. Han ble gift med Hilda Kvarø, datter i en utflyttet fami­lie fra Indre Kvarøy. Johan og Hilda kom tilbake til Norge på besøk første gang i 1949, seinere i 1965 da de feiret familietreff på heimplassen på Hugla med hele slekta samlet.

Johan og Hilda hadde ingen barn. Etter at Hilda døde, giftet han seg på nytt med hennes søster Martha, og de var en tur til Norge i 1975.Både Johan og Hilda var meget flinke brevskri­vere på norsk, selv etter 60 år i Amerika,

 

 

 

 

| Svar

Nyeste kommentarer

24.09 | 16:30

Peder Tønder var min morfar. Min mor er Ingeborg, som vokste opp i dette huset på Nesta. Hun ble født i 1924, og blir snart 90 år.

02.08 | 09:51

It was very interesting for me to read about my great grandfather, Lensman Motzfeldt. My grandmother, Hilda Motzfedlt, use to tell me about living here.

10.11 | 11:27

Det var morsomt å se bildene fra den flotte turen til Lofoten! Mimre, Mimre..:)

03.06 | 00:01

Artig å lese om Peder Tønder (min morfar, og Jenny Elida (min mormor), og minn mor Ingeborg (f. 1924)(som vokste opp i "Hotellet på Nesna.