SYKKELKART.

     Handnesøya--Hugeløy- -Tomma

🙂 😉 😎 🤔


  
Velkommen til Nesnas øyrike!

Bli med og opplev Nesnas øyrike fra sykkelsetet.
Unn deg noen rolige fine dager på lite trafikerte veier som gir naturopplevelser en ny dimensjon.
Stopp der du vil eller følg noen av henvisningene som vi gir deg på de følgende sider.
Nesna har tre flotte øyer som hver har sitt å by på.
Karte av-stader gjør opplevelsene lett tiljengelig.

God tur!


Sykkelutleie.
Sykler får du leid ved Nesna
Feriesenter som ligger like ved
fergeleiet.

Dagleie: kr 150,-
ink.hjelm og lappesaker.

Nesna Feriesenter
Camping og utleie av hytter
75056540

www.nesnaferie.no
Fotturer:www.forbok.org
www.arctic-circle.no


Fergetabell.

Nesna - Nesnaøyene

18-336 Nesna-Nesna
ø yene oppm ø te 10 min. f ø r avgang
M/F « Tomma » . Kapasitet: 31 personbiler. Tlf. 480 77 017 / Ruteoppl.: Tlf. 177  [samtaler fra Nordland!.     

                               
                      Dx67
   Dx7      D         D       D      7g       D         D        D       Dx67    7       Dx67   

Tomma :       0540    0710   0845   1105     |     1500   1510  1700  1900    2035  2055      |

Handnes
øya:                  x       0720   0855   1115      |        |       1520  1710    x           x        x         |

Vikholmen :      x       0735   0905    1130   1355   |       1535  1720    x           |        x      2145

Nesna:          0620af  0755b 0930   1150b  1405 1530  1555c 1740 1940   2110e 2140 2155


                     Dx67        Dx67

Tomma:           |               |

Handnes
øya:                  |               |

Vikholmen:       |            2230

Nesna;              |            2240


                     Dx67   Dx7      D         D       D      7g       D         D        D       Dx67    7       Dx67  

 Nesna :       0630    0800   1020  1150   1415  1530 1615 1810d  1945  2115  2155    22 00

Vikholmen:     x        0810   1030  1200   1425  1550 1625     x         x     2125     x          |

Handnes:
øya:
                x       0825   1045      |        1440  1600  1640    x        x       2125     x         |

Tomma:      0710    0840   1100      |        1500  1610  1655 1855  2025       |   2240     2240


                    Dx67   Dx67

Nesna:       2155        |

Vikholmen:2205        |

Handnes              
øya:              |            |

Tomma:       |            |


Rutene utføres av M/F Petter Dass fredag:
Rutene utføres avM/F Petter Dass:

6= Lørdag 7=S ø ndag D= Daglig X= Unntatt 
l tabell: l = stopper ikke x = stopper ved behov
al Skd. buss til Mo. dl Buss fra Mo.
gl Gjelder i perioden f.o.m. 01.05.09, t.o.m. 30.09.09
bl Buss til Mo. el Buss til Mo - ikke s ø ndag
c| Korr. med rute 18-182 (regionpendelen). Dag 1,2 og 4 f l
Korr. med rute 18-335 til Levang ved behov. Behov meddeles billett ø r
X= Behovsanl ø p bestilles over skipets mobiltelefon 480 77 017 for
vgang Nesna eller Tomma 

Opplevelser i Polarsirkellandet .

 

Ett minne for ditt feriealbum!

På Hugeløya finner du mange g å rdsbruk og et fantastisk landskap. Fra yttersiden ser du utover ø yriket og du kan bade fra en flott strand. P å Vikholmen er det bedrifter som driver med torskeopp- drett, settefisk og yngelproduksjon og en bedrift som lager ensilasje av fiskeavfall. Flere bedrifter er under etablering.

Dyrelivet er rikt på øyene. På Hugla finnes det, kanskje uventet, en ganske stor elgstamme.   


Hugeløy Landhandel har åpent:

Fra og med uke 21 - 34:
Mon-fre:               12.00-19.00
Lør.                      12.00-16.00 

Resten av året:
Man/ons/tors:     16.30-19.00

Tirogfre:               14 .15 -19.00
Lør :                    12.00-16.00

Telefon: 75 05 77 50


  Overnatting: Litlehaug Staude og Urtegård.

Det er 3,5 km til g å rden der du kan kose deg i en praktfull hage, kj ø pe med deg urter og kanskje overnatte.

Telefon: 75 05 7713/993 75 028
E-post: fagervik@c2i.net

 Karthenvisninger Hugløya

1.   Butikk. Vikholmen kai. Torskoppdrett. Gammel sildoljefabrikk.

2.
  Startpunkt for tur til Svalenget og videre til 
       Ødegården
Enga.

3.       Hugeløy samfunnshus.

4.     Tidligere Hugeløy skole.

5.     Start tur til Storvatnet og Hugl ø ytinden.

6.
    Littlehaugen staude-og urtegård.  
     Overnatting.
     Start for gårdstien
mot Hugeløytind.

7.
         Gammel Veteplass.

8.
         Steinraukneset. Gravfelt. 3000 å r gammelt.

9.
         Veiende. Bademuligheter i Nordsjøbukta.
      Sandfjære.

 

 

Unn deg noen rolige dager i naturskjønne omgivelser!

Folket p å Handnes ø ya lever av å produsere mat til deg. Kj ø per du ø kologisk melk i butikkene er det sannsynlig­ vis melk fra ø ya. B ø ndene p å ø ya produserer ogs å storfekj ø tt, gris, sau, potet, honning og mye av dette produseres ø kologisk.

 

Ta med deg god mat og

Nyt måltidet ute, i fjæra eller på fjellet. 
Å pningstider sommer Vika Handel
Man-/torsdag     kl.11.00 -17.00
Fredager              kl.11.00 -19.00
L ø rdager          kl.11.00 -13.30
Telefon:          75056880

 

Avstander på øya:

 

Fra fergeleiet (18) til Kalvgården (15) er det 13 km.

Fra fergeteiet (18) til Hanstein (17) er det 7 km.

 

 

 

Overnatting:

Strana Hytte og Båt. 
Handnes ø ya Telefon.: 75 05 73 65
strana@handnesoya.com 
  www.handnesoya.com

Karthenvisninger Handnes ø ya:

1.   Samfunnshus

2.     Gravfelt 115 rundgraver, 2 b å tgraver, Vikingetid)
      Fiskemuligheter

3.     Handnes ø ya oppvekstsenter Iskole, lekeplass,
      fotballbane)

4.     Struben - husmannsplass. Voll

5.          Dilleren/ Ø rnes naturreservat. Skogsbingel og Hassel

6.     Start turl ø ype til Storvatnet 17 km - 2 timerl
     Fiskekort kj
ø pes Vika Handel

7.          Sorenskriverg å rden

8.     Butikk (Vika Handel)

9.
        
Omr å de der det gikk et tragisk sn ø ras i 1967

10.     Gammelskola

11. Ø b ø ungdomshus

12.     Ø b ø - gammelt handelssted (revet)

13.     Strana Hytte og b å t

14.     Skaga - endevei for biler. Start for fottur til ø deg å rden i Juvika
15.     Traktorvei (kan sykles)

16.     Gammel steinfj ø s

17.     Hanstein - endevei for biler. Start for fottur til
ø deg å rden Hansteinhagen. Fine fiskeplasser

18.     Fergeleie (venterom og toalett)

Variasjoner rundt hver sving!


Tomma er den st ø rste av de tre ø yene og har et utrolig spennende og variert landskap. Her kan du godt unne deg flere dager hvis du har anledning, l omr å det rundt Finnvikdalen p å Tomma kan du finne grotter, jettegryter m.m. og du kan fiske og bade. Fra Finnvikdalen g å r en fin vei opp til en vannreservoar som forsyner Slenest med vann.

Avstander p å ø ya fra fergeleiet: Husby 4,7 km, Tomsvik 8,1 km, Sell å t 20 km, Forsland 4,4 km og Neset 3,9 km.

Tomma Handel har åpent:
Man-fredag        kl.10.00 -16.00
Lørdager              kl.10.00 -14.00

Hver fredag i juli m å ned er butikken ogs å å pen fra kl.19.00 - 20.00

Overnatting Tomma Hytteutleie

3 velutstyrte hytter med badstu i Finnvikdalen.
B å terinnkludertileien.

Telefon: 75 05 7117 Mobil: 970 89 348

Tomma feriesenter

Telefon: 75 05 7111 Mobil: 478 29 705

Karthenvisninger Tomma

l    Fergeleie.

2.     Omr å de med buskvekst Pors. Brukt som krydder i brennevin.

3.     Funnsted for b å tnaust fra vikingetiden. 40 meter langt.
      Ø delagt under veibygging p å 1920- tallet.

4.     Fredskogfelt. Eid og plantet av Als ø y ULs medlemmer i 1945/46.

5.           Butikk.

6.     Husby samfunnshus.

7.           Husby kai og oppdrettsanlegg.

8.     Husbytunet. Seter for Husby gods (ca 1850-19301 Kapell.

9.           Vei inn i Husbymarka Imed verneomr å de for smalasal).
      Frodig. Mye skogsfugl. Rester av gammelt parkanlegg

10.       Fiskeplasser fra land. Bukk ø ysundet.

11.       Bukk ø ysundet. Flott sandfj æ re. 12.      
     Tomsvik samfunnshus. Startpunktet for tur over Tomma
     via Tomsvikdalen.

13.       B å tgrav fra vikingetiden. Like ved veien.

14.       Tomma feriesenter

15.       Vikinggraver. Gravfelt.

16.       Risegruva. Vikingtid. Gravfelt.

17.       Eiab æ lgen. Startpunkt for tur p å innsiden av B æ lgen til
      Heller   mot s
ø r.

18.       Startpunkt for natur- og kulturvandring ved Eiab æ lgen.
     Grotte, jettegryter, heller, ø
rnefangstplass, rullesteinsgrav
     fra vikingetiden og offerstein.

19.       Tomma hytteutleie, hytter.

20.   Start traktorvei opp Finnvikdalen.

21.       Finnvikdalen friluftsomr å de. Gamme, sandstrand.
      Fiskeplasser f ra land. Start for tur til badestranda i R ø
vika.
      Start for tur tvers over Tomma. Toalett.

22.   Badekulp.

23.   Tingh å jen. Gammel Tingplass.

24.   Gamle Skjefstad Skole. N å privat hytte.

25.   Startpunkt for g å tur til Tomskjevlen 922 m.o.h.

26.   Endevei. Startpunkt for tur til nedlagt gruve, og tur rundt
     Tomma til Sellot.


Opplevelser
i Polarsirkellandet!

Utgiver: Nesna kommune

Foto: Bjørn Glistrjp, Halvor Hilmersen, Kåre Kristoffersen, Ann Kristin Klajsen
Nina Rødahl Friis, www.arctic-circle.no

Idé og Layout: Go id Design
Trykk: Xpresstrykk

| Svar

Nyeste kommentarer

24.09 | 16:30

Peder Tønder var min morfar. Min mor er Ingeborg, som vokste opp i dette huset på Nesta. Hun ble født i 1924, og blir snart 90 år.

02.08 | 09:51

It was very interesting for me to read about my great grandfather, Lensman Motzfeldt. My grandmother, Hilda Motzfedlt, use to tell me about living here.

10.11 | 11:27

Det var morsomt å se bildene fra den flotte turen til Lofoten! Mimre, Mimre..:)

03.06 | 00:01

Artig å lese om Peder Tønder (min morfar, og Jenny Elida (min mormor), og minn mor Ingeborg (f. 1924)(som vokste opp i "Hotellet på Nesna.