Mulighetenes øy
Din overskrift

På denne siden finner du litt informasjon om øya Hugla på Helgelandskysten.
🤔

Hugla mulighetens øy. En perle på Helgelandskysten
Din overskrift

Hugløya er ei naturskjønn øy som ligger i Nesna kommune på Helgelandskysten. Vi har ca. 80 innbyggere,skole og en liten butikk. Vi har 8 fergeavganger pr. dag til kommune-senteret Nesna, der Hurtigruta og hurtigbåter har daglige anløp. På kartet ligger vi 7 mil fra Mo i Rana og Mosjøen, og vel 3 mil fra Sandnessjøen, alle tre stedene med flyplass. Mosjøen og Mo har også jern­ bane. Kommunikasjonene er gode, du finner lett fram.🤭

Våre røtter

Hugløya har røtter dypt ned i nord-norsk geologi, historie og tradisjon.

I Snorre-Edda er Hugl nevnt som øynavn. Betydningen av navnet har med øyas profil å gjøre. Her på øya er det funnet spor av mennesker tilbake til steinalderen og fremover via vikingtida til his­ torisk tid. Stedsnavn som Vik, Haug og Nes forteller også om gammel bosetting. Vikholmen

hadde kommunens første postkon­ tor med anløp av kystruten, de før­ ste hurtigruteskipene. Øya var da et sentrum for kommunen. Omkring 1920 fikk Vikholmen sildoljefabrikk. Denne var en hjør­ nesteinsbedrift for Hugløya i nes­ten 70 år. Da fabrikken ble ned­ lagt, måtte vi se nye muligheter. 😲

Naboskap og samhold

På Hugløya har vi vist at det er hold i det gamle ordtaket samhold gjør sterk.

Vi har flere store dugnader bak oss; opparbeiding av idrettsbane ved skolen, bygging av danseplat- ting ved ungdomshuset og realise­ ring av en gammel drøm, veglys gjennom bygda. 😎

Vi har ungdomslag og en klubb for "gærne" damer.Trygge unger

Ungene på Hugløya vokser opp i et lite og intimt miljø. Uansett hvor de ferdes på øya, er foreldrene trygge for at de blir tatt vare på.

Skolen har få unger og kontakten med lærerne blir god.
Ungene lærer å ta hensyn
til hverandre, og mobbing fore­ kommer sjelden. Skolen  ligger idyllisk til midt på øya og de satser aktivt på frilufts­
liv.
Uteområdet med egen gapahuk
brukes ofte, likeså turer i fjellet og
i fjæra.
Veien til kommunesenteret med sine fritidstilbud som musikk-
og kulturskole, kino, idrettslag og ungdomsklubb, er heller ikke lang.

Vi har plass til flere venner! 🙂
Kart over øyene i kommunen.
Din overskrift

Litt info. Om Hugla i Nesna kommune.

 

 

Hugla --- ------------------------------------- 66* 10.60 N --- 12* 55.00 OE

Areal ----------------------------------------- 17,9 km 2

 

Høyeste punkt Hugeltind ------------------- 629 m

Fylkes og kommunal vei --------------------   11 km

Fastboende ----------------------------------    84

Hus som er bebodd ------------------------- 40

Fritidshus -------------------------------------    39

Hytter ---------------------------------------------- 30

 

Innbyggernes kjønnsfordeling:

Barn  0-16 år -------------------------------- 11

Kvinner  --------------------------------------  35

Menn  -----------------------------------------   38

 

Dyreliv på Hugla:

Elg

Hare

Oter

Røyskatt

Mink

 

De største rovfuglene på øya:

Havørn

Kongeørn

Hubro

Hønsehauk 

I tider av året kan folketallet på øya være på ca.300. Det er i ferien, da de fleste hytter og fritidsboliger er bebodd.

Ellers om året er det i helgene, at folketallet er størst på øya. Da øker det gjerne med en 60-70 personer.

 

Kommunesenteret Nesna med Hugla i sørvest.

Terje Skogekker 16.11.2010 14:29

Jeg er sønn av Mathias Skogekker fra Fløten.Bestefar var Jørgen Nilsen.Eide også Skogekra hvor vi har navnet fra.

Terje Skogekker 30.10.2010 16:11

Hei.Leste ferdig Eling G..Huglabok i dag.Grundig og svært leseverdig -spes.lettlest og flytende språk.Masse minner dukket opp.

| Svar

Nyeste kommentarer

24.09 | 16:30

Peder Tønder var min morfar. Min mor er Ingeborg, som vokste opp i dette huset på Nesta. Hun ble født i 1924, og blir snart 90 år.

02.08 | 09:51

It was very interesting for me to read about my great grandfather, Lensman Motzfeldt. My grandmother, Hilda Motzfedlt, use to tell me about living here.

10.11 | 11:27

Det var morsomt å se bildene fra den flotte turen til Lofoten! Mimre, Mimre..:)

03.06 | 00:01

Artig å lese om Peder Tønder (min morfar, og Jenny Elida (min mormor), og minn mor Ingeborg (f. 1924)(som vokste opp i "Hotellet på Nesna.