Den gang Hugla hadde eget meieri!
Meieriet med meierske Anna Fauske.
  På bildet ser vi fra venstre:
Magna Johansen (Øver Remman) Petra Johansen(Bryllupsvollen),
Kaia Kristoffersen (Øver Remman)
og meierske Anna Fauske
Meieriet fra 1899:

Meieriet på Hugla.

 

  På Hugla fikk gårdene sitt eget grendemeieri i 1899.

Det var i drift fram til 1910. Melkeprodusentene var sjøl eiere. På meieriet ble melka separert og kjernet til smør. Smøret ble sendt til Nesna og solgt derfra.

Bøndene fraktet melka til meieriet for separering og hentet skummamelka i retur.

Det var en fast ansatt meierske, mens den ulønnede jobben med å dra separatoren gikk på omgang mellom bøndene.

Meieribygningen sto på gården Storvollen.

I 1915 ble bygningen solgt til frikirkemenigheten for riving.

Bygningen ble oppført på Remman, der den i mange år har vært benyttet som bedehus. I de senere år har bygningen blitt ytterligere renovert og er i dag vigslet som kirke.

 

Meieriet i dag.
Hugeløy kirke.

| Svar

Nyeste kommentarer

24.09 | 16:30

Peder Tønder var min morfar. Min mor er Ingeborg, som vokste opp i dette huset på Nesta. Hun ble født i 1924, og blir snart 90 år.

02.08 | 09:51

It was very interesting for me to read about my great grandfather, Lensman Motzfeldt. My grandmother, Hilda Motzfedlt, use to tell me about living here.

10.11 | 11:27

Det var morsomt å se bildene fra den flotte turen til Lofoten! Mimre, Mimre..:)

03.06 | 00:01

Artig å lese om Peder Tønder (min morfar, og Jenny Elida (min mormor), og minn mor Ingeborg (f. 1924)(som vokste opp i "Hotellet på Nesna.