Bygdedikt fra Hugløen

Hugla

Hugla der Peder Tønder bodde.

«Et bygdedikt paa Helgeland» er tittelen på denne «smedevisa», skrevet av Peder Tønder fra Halland på Hugla. Diktet handler om natur og bosetting på øya. For­fatteren fikk det trykt opp ved Nordlands Folkeblads tryk­keri (i Mosjøen) i mars 1904, for salg for 10 øre pr. eksemplar (prisen er trykt på første side av originalen).

Diktet, som har hele 15 vers, lyder;

Blant Helgelands øer vi ville her nevne ja en, som ved Ranenfjord haver sin pladsog sees den kan, naar ind Rånen man stevner dens fjeltop mot vester jo viser sig kvass. Det er Hugløen, det nu i vel skjønner, dets fjeltop er av de forstenede sønner, som ikke kan vaagne af støi eller bønner, ja Huglen var det, den hedte den gang.

Der landskabet Huglen ret under den ligger, hvor jo fire gaarde staar store og fin, opkaldt etter gubben, som nu staar og higer deroppe i fj eldet, mot havet den grin. Af gaarde der er seks og tyve på øen. en kaldes Enga, staar ganske ved sjøen enslig, alene paa nordsiden øen adskildt fra de andre med bjerge og skog.

Naar man såa spadserer indover fra Huglen der mellem bergklipper og farlige pas, maa man og missanten rask være som fuglen for ikke at falde paa stenene kvas; mangen en herrehar dette oplevet. at deri bjergan faat buksen oprevet enten i Immen og eller i skrevet, det er jo i sandhed en vanskelig pas.

Nu, Ytterhus gaarden, den er jo den første, som man vest paa Helland vel treffer da paa; den er meget vakker og en af de største ja, som man paa Hugeløen skal kunn sjaa. så er det Grøven, ja ver ikke bange, den pleier at være besøgt utaf mange og særlig af ungdom, som agter at gange lidt ude paa gaden hver søndag og kveld.

Og oppe paa bakken, der har man Lilhaugen, der kan man nu sveise baade jern og staal, som sættes paa slæder, ja, fartøi i baugen, da for at dem gjøre ret glitrende haal. Lidt længere efter der har man jo Volden, tænk, der er sletterne brede som Folden; godt er de gjødslet, det ser man paa molden, ja ogsaa paa gresset om sommer og høst.

Og Gryttingshaug kaldes den nermeste gaarden, der gammel og graa udaf elde der staar og hjemsøgt av storme den vistnok er vorden, som jo nedenfor tjeldet der haardeligt slaar. Såa, har man Rundhaug og Remma, de tvende, den ene vil falde i dalen paa ende den anden giver sig vistnok tilkjende; thi den jo mod grensen til Nordbostad staar.

Paa Nordbostad vi vil nu være lidt længe, der har vi nu mange at fare forbi; vi træffer først gaardene, der nu kaldes Enge, som er blevet nu i den senere ti'. Såa nord til Remman den søndre vi gange, der pleier at samles rett sandelig mange, thi, naar man syn tiderne hjemme blir lange, da tåger man vei ret ofte der hen.

Bortover til Remman den nordre vi vandre, ja, den gaarden den er jo såa prektig og fin; lidt nedenfor denne, der før vi trå   indre staar jo skolehuset, et rødmalet skrin. Så har vi Stor volden, ja der paa dalbakken, fær man utfor den. såa bryt man af nakken, der er meieriet og der er jo trokken, ja mange skal der hen og separere melk.;

Paa nordsiden dalen der staar fire gaarde og dem som er pene, det skal være  vist; den største er Haugen, der staar paa det haarde, hvor have er dannet med uær og kvist. En gaard man finner lidt længere nede, det er vel Flaaten at deruu non hede med trærne fine, hvori skjotren har rede, ja der er en have, som er såa galant.

I nord for Haugen der møder vi Toften, som derunder «Fremmerhaug» haver sin plads, og stub man utfor der, såa slaar man af hoften, paa «Fremmerhaug» holdes sjo mangt et kalas. Såa haver man Gollen, nu skal i vel høre, den staar paa dalbakken, kan fyk utføre, eg engang i tiden vil denne det gjøre, hvis ikke den bliver tat snart derifra.

Skogekker og Solvold vi nu ei bortkaster, vel om de nu staar der, ja lidt for sig sjøl; man ret til den første sig virkelig haster, hvis at man faar sko eller støvel paa hel, Bryllupsvold har vi langt nede paa i der har jo været forskjelligslags spart den garden er jo såa gammel som Arke man haaber en ny bliver opsat der snart.

Og nu gaarden Dolstad igjenne vi havner, kan tænke, den har vi såa nær nu forglemt; den staar vel og venter, - ja på de «Guds gaver», som langt uti «Vesten» jo skal være gjemt. En del husmænder vi have tilbage, fjerne sig kan de jo om nogle dage, den gaarden den er jo såa prektig og fin. Ndenfor denne, der før vi træf andre staar jo skolehuset, et rødmalet skrin. Såa har vi Storvolden, ja der paa dalbakken, før man utfor den, såa bryt man af nakken, der er meieriet og der er jo trokken, ja. mange skal der hen og separe melk.

Paa nordsiden uaien der staar lire gaarde og dem som er pene, det skal være vist; den største er Haugen, der staar paa det haarde, hvor have er dannet med trær og kvist. En gaard man finner lidt længere nede, det er vel Flaaten at denne mon hede med trærne fine, hvori skjæren har rede, ja der er en have, som er såa galant.

I nord for Haugen der møder vi Toften, som derunder «Fremmerhaug» haver sin plads, og stub man utfor der, såa slaar man af hoften, paa «Fremmerhaug» holdes sjo mangt et kalas. Såa haver man Gollen, nu skal i vel høre, den staar paa dalbakken, kan fyk utføre, eg engang i tiden vil denne det gjøre, hvis ikke den bliver tat snart derifra.

Skogekker og Solvold vi nu ei bortkaster, vel om de nu staar der, ja lidt for sig sjøl; man ret til den første sig virkelig haster, hvis at man faar sko eller støvel paa hel, Bryllupsvold har vi langt nede paa der har jo været forskjelligslags sparki den garden er jo såa gammel som Arke: man haaber en ny bliver opsat der snart:

Og nu gaarden Dolstad igjenne vi havner, kan tænke, den har vi såa nær nu forglemt; den staar vel og venter, - ja på de «Guds gaver», som langt uti «Vesten» jo skal være gjemt. En del husmænder vi have tilbage, fjerne sig kan de jo om nogle dage og derfor såa vil vi nu ikke dem tåge, ind heriblandt gaardenes komiske vers.

Nedover «Stormyren» vi vandre såa snarest og kommer såa hen til en gaard kaldet Vik, der pleier jo ikke paa stugulv at spares, ja, ikke paa danse og hurra og skrik, men gaar det saavidt, at man politi trænger, blir man jo nødt til at gaa noget længer og skal man fastsættes mdd jern og tænger, da maa man vel gange til gaarden Svaleng.

Tænk, det aller verste det er vel at reise fra Vik- over sundet til Vikholmen hen, og der at faa sig en ølflaske at smeise og læg sine penge på disken igjen. Vor ikke storrotten, som alt vil fortære, ja den vil jo ogsaa sund husene skjære, da var der vakkert, ja triveligt at være; thi der er jo kaie, ja og telefon.

Og borte på Nesne, ja, der bor jo presten, ja, klokker og handelsmænd, doktor og smed; det er ei såa greit at benyt sig av hesten, naar at en øværing til dem skal afsted. Vi ei begriber, hvad det maa bety de, at vi øværinger ligefuldt maa yde til veie og brorer, som ikke vi nyde en eneste time lidt nytte udaf.

| Svar

Nyeste kommentarer

24.09 | 16:30

Peder Tønder var min morfar. Min mor er Ingeborg, som vokste opp i dette huset på Nesta. Hun ble født i 1924, og blir snart 90 år.

02.08 | 09:51

It was very interesting for me to read about my great grandfather, Lensman Motzfeldt. My grandmother, Hilda Motzfedlt, use to tell me about living here.

10.11 | 11:27

Det var morsomt å se bildene fra den flotte turen til Lofoten! Mimre, Mimre..:)

03.06 | 00:01

Artig å lese om Peder Tønder (min morfar, og Jenny Elida (min mormor), og minn mor Ingeborg (f. 1924)(som vokste opp i "Hotellet på Nesna.