Det sku bo folk i husan.
Remmengården
Rett ovenfor fri­kirka på Nesna står en grønn, tilårskommen bygning.
"Remmengården"

 

 

HUSET:

Opp gjennom årene har det huset mange mennesker. Flere familier og lærerskolestudenter har bodd her.

Det har til og med vært butikk en kort periode. Huset, som nå har adresse Strandlandsvegen 3, ble bygd av lensmannsbetjent Emil Remmen med familie og fikk dermed navnet Remmengår-
den. Emil, kona Kristine og fire barn flyttet inn rundt 1934. Emil var født og opp­ vokst på gården Remmen i Tbmsvik på Tomma. Han had­de utdannet seg på underoffiserskolen i Harstad.

Der møtte han Krstine  Skog født 1902, fra Harstad. De giftet seg og fikk barna Dagny i
1925, Jan i 1928, Egil i 1929 og Bjørg i1930.

 

Romslig

Emil hadde i 1925 fått jobb på  Nesna som lensmannsbetjent. Til å begynne med bodde familien på Nordvollen, ikke i hovedhuset på gården, men i et hvitt hus som sto på andre siden av gårdsplassen.

De ønsket selvsagt sin egen bolig og på midten av 1930-tallet ble drømmen virkelighet.
Huset ble kjøpt fra Rana.
Det ble revet, flyttet og opp­bygd der det nå står.  Byg­ningen var nokså stor med tre rom i lengden og to i bredden, bygd i tømmer.
Foran var en åpen altan. Denne var planlagt bygd inn med vinduer, men det ble ikke gjort før det var gått noen år.

Bygningen besto av to eta­sjer med loft og full kjeller.
Nede var det gang, kjøkken, spiskammers, spisestue, finstue og to soverom. Ett av rom­mene var elevhybel, men peri­odevis var begge rommene
  barna der.
I 1943 flyttet de til Mosjøen,
hvor de ble værende til freden kom i 1945.
Da fikk Emil stil­ ling som lensmannsbetjent i Brønnøysund og de flyttet dit. I 1948 ble han lensmann i Meløy.

Familien pakket igjen
sakene og dro, først til Enga- vågen, deretter i 1954 til Ørnes.
Emil og Kristine Remmen eide huset i Strandvegen flere år etter at de flyttet fra Nesna.
De leide ut deler av boligen,
men beholdt enkelte rom sjøl, siden de ferierte på Nesna om somrene.

Leieboere
Remmengården hadde mange rom og som nevnt huset det leieboere. Dermed har atskil­ lige folk bodd her i årenes løp. Mens familien Remmen sjøl bodde i huset leide de ut rom til elever og til familien Andersen (seinere Nordli) i andre etasje.

En stund bodde Emils bror Ole Remmen og kona Gudrun med to barn på værelsene til venstre i første etasje.
Seinere kjøpte de seg egen bolig i nærheten, og fikk
to barn til.
Etter at Remmenfamilien hadde flyttet fra Nesna ble store deler av huset leid ut.
1940-tallet kom fotograf Schrøder i perioder til Nesna for å fotografere folk. Han hadde da trolig atelier i Rem­mengården.
Rundt 1950 leide skolein­spektør Svein Bergstrøm og kona i andre etasje.
De bodde
der mens de bygde seg hus på Refsneset.
Det samme gjorde en familie ved navn Wika før de flyttet til Brønnøysund, trolig rundt 1948.
De hadde
en sønn som het Roy.
Omtrent samtidig bodde ekteparet Tore og Lillian Mortensen i Remmengården med barna Torill og Jon Ragn­vald. Begge foreldrene var lærere.
Lillian var uteksami­nert fra lærerskolen i 1943 og Tore i 1948.
 
De flyttet ut cirka
1953. Da bodde de i første etasje. Etter dem leide tann­lege Solberg med familie i1. etasjen. 
I andre etasje bodde May og Hjalmar Klæbo med barna Fredrik, Lina og Harald. Hjal­ mar jobbet på Vikholmen.

De
var leieboere et års tid i 1953- 1954 før de bygde egen bolig i Strandvegen.
En kar med etternavn Aas- Jakobsen overtok Remmeng­ ården på slutten av 1950-tallet.
Han startet en liten kolonial- butikk i første etasje, i den enden som vender mot kirka. Butikken gikk ikke særlig godt og ble avviklet etter kort tid.
I 1960 kjøpte Oskar og Helene Kristiansen byg­ ningen.
 
De kom flyttende fra
Vandve på Dønna hvor Oskar hadde vært bestyrer på samvir­kelaget og hatt fiskebruk. Fem av barna deres vokste opp i huset.

Det hadde en særpreget flott hage som var Helenes stolthet.
Hun elsket blomster og sørget for at blomsterbed,
roser, busker og trær dannet en helhet som fortsatt huskes for sin skjønnhet.

I tillegg dyr­ket hun poteter og grønnsaker.
Jorda var svært god.
Helene skal ha uttalt at satte du en tresko i jorda så spirte den.
Også i denne perioden leide lærerskoleelever hybler her.
Helene døde i 1992. Oskar
døde i 1999.

Huset ble etter
det solgt ut av familien. Etter flere eierskifter er bygningen nylig solgt til nye eiere som ønsker å pusse den opp slik at huset igjen kan framstå som i fordums prakt.


Stranlansveien med Remmengården til venstre.

| Svar

Nyeste kommentarer

24.09 | 16:30

Peder Tønder var min morfar. Min mor er Ingeborg, som vokste opp i dette huset på Nesta. Hun ble født i 1924, og blir snart 90 år.

02.08 | 09:51

It was very interesting for me to read about my great grandfather, Lensman Motzfeldt. My grandmother, Hilda Motzfedlt, use to tell me about living here.

10.11 | 11:27

Det var morsomt å se bildene fra den flotte turen til Lofoten! Mimre, Mimre..:)

03.06 | 00:01

Artig å lese om Peder Tønder (min morfar, og Jenny Elida (min mormor), og minn mor Ingeborg (f. 1924)(som vokste opp i "Hotellet på Nesna.