Anna Lydia fra Sauraholmen

Her bodde Anna Lydia.

Sauraholen den lille holmen mellom Hugla og Handnesøya.

Anna Lydia fra Sauraholmen druknet på kirkeveg.

Per Andersen, den gamle husmannen og bygselbonden på Sauraholmen, had­de gitt losji til ei 27 år gammel enke Anna Lydia Johnsdatter og hennes 4 år gamle datter, Julie Jacobsdatter. De flyttet til Sauraholmen fra Mo - ukjent av hvilken grunn, men neppe bare for å bo mer sentralt.

Den unge losjerende enka, Anna Lydia Johnsdatter, fikk en tragisk død like etterpå. Den 17. oktober 1891 ble kirkebåten hun var med i, kastet rundt mellom Sauraholmen og Prestsjyen, og Anna druknet, 25 år gammel. Per An­dersen tok seg av barnet hennes og fostret det opp på Sauraholmen.

I 1906 giftet Julie seg med Jens Johansen, sønn av gårdbrukeren på går­den Enga på Hugløya. Jens og Julie kjøpte Sauraholmen og bodde her.

I 1909 fødte Julie ei datter som fikk navnet Jenny, men bare måndeder et­terpå døde Julie av tuberkulose. Jens solgte holmen og flyttet til Tomma i 1913.

Jentungen Jenny ble seinere gift i Sørgarden på Skjefstad - Jenny Dahl ble da hennes navn.

Frøs i hjel på Sauraholmen.

På denne holmen frøs Lars Pedersen i hjel i 1823.

Frøs i hjel på Sauraholmen

20. januar 1823 var den unge gårdbrukeren i Vik på Hugløya på veg heim fra fiske. Lars Pedersen Tønder (1793-1823) havarerte med sin båt utenfor Sauraholmen. Han kom seg opp på holmen, som på det tidspunkt tydeligvis var ubebygd. Her stod han i våte klær i frosten og kunne se heim til Vik. Men ingen så ham og kunne komme ham til hjelp. Her døde han, 31 år gammel. Han etterlot seg 4 mindreårige barn. Barna:

-    Kristian Tønder Larsen (f. 1815), handelsmann og jekteskipper i Husby

-    Petrine (f. 1819), døde ugift 1894.

-    Karen (f. 1816) ble gift på Slettstrand, og fra henne utgår slekter til
Slettstrand, Feøya og Gården på Hugløya.

-    Lars Peder Tønder (f. 1823), oppkalt etter sin far som druknet samme år.
Ble gift med Ane Hansdtr. fra Horn og gbr. på Ormø på Sør-Helgeland.

| Svar

Nyeste kommentarer

24.09 | 16:30

Peder Tønder var min morfar. Min mor er Ingeborg, som vokste opp i dette huset på Nesta. Hun ble født i 1924, og blir snart 90 år.

02.08 | 09:51

It was very interesting for me to read about my great grandfather, Lensman Motzfeldt. My grandmother, Hilda Motzfedlt, use to tell me about living here.

10.11 | 11:27

Det var morsomt å se bildene fra den flotte turen til Lofoten! Mimre, Mimre..:)

03.06 | 00:01

Artig å lese om Peder Tønder (min morfar, og Jenny Elida (min mormor), og minn mor Ingeborg (f. 1924)(som vokste opp i "Hotellet på Nesna.