Bryllupsvollen nytt bruk i 1838.

Bryllupsvollen.

 

Bryllupsvollen - nytt bruk på Hugla.

Bygselbruket «Bryllopsvollen» (til forskjell fra husmannsplassen med samme navn) er et av de yngste av de tradisjonelle Nordbostad-brukene, ettersom bruket ble utskilt fra Øver-Remman i 1838.

Henning Johansen fortalte at navnet angivelig skulle komme av at det nær husene på gården skal være en voll, der en brukte å danse når det var bryllup.

Bakgrunnen for at Bryllupsvollen ble utskilt som eget bruk var, ifølge Jakob Johansen, temmelig spesiell. Gårdbrukeren på Øver-Remman hadde ei datter som han tydeligvis levnet små sjanser til å bli gift.
Han proklamerte derfor at den som ville gifte seg med henne, skulle få halve gården.
 
En lykke­jeger fra gården Hammerø på Nesna meldte seg som svigersønn. Han hette Peder Abelsen (1804-1897). Han fikk og halve Øver-Remman. (Jfr. steds­navnet «Per Abelsa-hågjen»)

I dag er det barnebarnet til han Henning Johansen han Gunnar og  ho Liv Kari som eier Bryllupsvollen. De driver i dag gårdsbruk med sau og noe kjøttfe, de er en av de mest aktive bøndene på Hugla i dag,

 

 

Bryllupsvollen 2011.

Øver-Remman

Øver-Remman
Øver-Remman i dag er eid av datter til han Knut på Øver-Remman ho Karin. Karin bor i Trøndelag med sin familie og bruker bygningene til sommerhus. Eiendommen disponeres og høstes i dag av Bryllupsvollen som engan var eid av Øver-Remman.
Øver-Remman 2011-

| Svar

Nyeste kommentarer

24.09 | 16:30

Peder Tønder var min morfar. Min mor er Ingeborg, som vokste opp i dette huset på Nesta. Hun ble født i 1924, og blir snart 90 år.

02.08 | 09:51

It was very interesting for me to read about my great grandfather, Lensman Motzfeldt. My grandmother, Hilda Motzfedlt, use to tell me about living here.

10.11 | 11:27

Det var morsomt å se bildene fra den flotte turen til Lofoten! Mimre, Mimre..:)

03.06 | 00:01

Artig å lese om Peder Tønder (min morfar, og Jenny Elida (min mormor), og minn mor Ingeborg (f. 1924)(som vokste opp i "Hotellet på Nesna.